Copyright

Capitolul 5 – Drepturi de Autor (parte integrantă a Termenilor şi Condiţiilor)

Întregul Conţinut aflat pe Website este proprietatea Companiei și/sau a partenerilor acesteia și intră sub incidența Legii pentru protecția drepturilor de autor. Folosirea fără acordul Companiei a Conținutului este interzisă conform Legii nr. 8/1996 modificată și completată de Legea nr. 285/2004 și de Ordonanța de Urgență nr. 123/2005.


Compania declară că înainte de a publica orice fel de Conținut pe Website verifică originalitatea lucrărilor, se asigură să nu încalce în vreun fel alte drepturi de autor iar unde este cazul cere acordul proprietarilor de Conținut și/sau citează sursa.


Compania garantează protecția drepturilor Utilizatorilor înregistrați sau ale partenerilor care au încărcat pe Website materiale personale și originale (elemente grafice, imagini, materiale video, altele) sau/și care au creat, scris și publicat articole de tip text cu conținut unic și original.


Drepturile de autor ale Companiei precum și ale Utilizatorilor și ale partenerilor sunt certificate de amprentele digitale create pe http://copyrighted.com și http://archive.org în momentul publicării Conținutului pe Website.


Amprenta digitală are caracter de non-repudiere și poate fi folosită în instanță judecătorească drept dovadă a existenței materialului în forma respectivă la un anumit moment în timp.


Este interzisă copierea, modificarea, descărcarea, transmiterea, publicarea și/sau distribuirea materialelor conținute de acest Website în orice mod fără consimțământul expres și prealabil al proprietarului. Excepție fac: citarea online, care este permisă cu acordarea creditului și publicarea linkului către pagina sursă, precum și distribuirea și/sau salvarea paginilor Website-ului sub formă de linkuri, în cadrul platformelor sociale și/sau al platformelor de tip bookmarking (salvare pentru citire ulterioară).

Contacteaza LandAtelier